Vodič za bolesnike

Kada govorimo o korisniku zdravstvene usluge, mislimo ponajprije na pacijenta. Pacijentom se smatra svaka osoba, zdrava ili bolesna, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga s svrhom očuvanja i unaprijeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege ili rehabilitacije. Prema navedenom, korisnik zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj može biti bilo hrvatski državljanin, bilo stranac. Zdravstvena zaštita stranaca provodi se na način i pod istim uvjetima pod kojima zdravstvenu zaštitu ostvaruju hrvatski državljani.

Pravu na zdravstvenu zaštitu Ustav RH dao je posebno mjesto no, i sami korisnici dužni su brinuti se o svojemu zdravlju i ne ugrožavati zdravlje drugih, a ne samo očekivati izlječenje od strane pružatelja. Svaka poslovno sposobna osoba suodgovorna je za očuvanje i unaprjeđenje svoga zdravlja.

Međusobna prava i obveze pacijenta i pružatelja usluge utvrđeni su zakonima – Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata itd. i podzakonskim propisima, no konkretan odnos između pružatelja i korisnika oživotvoruje se sklapanjem konkretnog ugovora bilo pisanog, bilo usmenog.

Zdravstveno pravo još ne postoji kao priznata grana prava te se ne predaje kao obvezni predmet na pravnim i zdravstvenim fakultetima u Republici Hrvatskoj, ali na hrvatskom tržištu nedavno je objavljena knjiga – Osnove zdravstvenog prava, kojoj su autorice dvije pravnice Tatjana Babić i Sunčana Roksandić, pravne savjetnice u Hrvatskoj liječničkoj komori. Na jednome mjestu donosi se obuhvatan pregled zakona i propisa koji su iznimno korisni kako zdravstvenim djelatnicima tako i pacijentima.

U narednom razdoblju donositi ćemo najzanimljivije zakone, propise i komentare koji će biti itekako korisni i informativni u svakodnevnom životu i radu. Uz to, preko ove stranice možete se izravno spojiti na web-stranicu Narodnih novina www.nn.hr koje donose najnovije zakone, propise i pravilnike, kao i na stranice komora – stvaratelja staleškog prava.