Ispravak natječaja – bacc.ekonomskog, upravnog ili kulturološkog smjera

Novi Logo KBCO