Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek

DBDK

Banner 300x53

 • Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
 • Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek
 • Izvor financiranja: 48.137.293,75 HRK iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama
 • Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
 • Vrijednost cjelokupnog projekta: 80.996.662,5 kn
 • EU sufinanciranje: 100%
 • Trajanje projekta: 58 mjeseci – 29.9.2016. – 29.7.2021.
 • Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur. Email: varda.nikolina@kbco.hr, Tel: 031 511 055

 

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom se namjerava doprinijeti povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj putem uspostave funkcionalnih dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC-u Osijek.

Cilj ulaganja u dnevne bolnice i dnevne kirurgije:

 • smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele KBC-a Osijek te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija
 • osuvremeniti bolničko liječenje jačanjem modaliteta dnevne bolnice
 • pridonijeti poboljšanju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u Istočnoj regiji
 • poboljšanje pokazatelja zdravlja.

Projektom se planira izgradnja i opremanje slobodno stajaće zgrade u bolničkom krugu za dnevne bolnice i dnevne kirurgije čime će se omogućiti smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji.

Uz postojeću opremu koja se trenutno koristi za potrebe dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, a koja će biti premještena u novu zgradu, u okviru projekta nabavit će se i nova oprema kako bi se osigurala puna funkcionalnost prostora. Uspostavom dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija omogućit će se postepeno skraćivanje boravka u bolnici, a postizanjem smanjenja prosječnog trajanja hospitalizacije poboljšat će se ishodi liječenja, smanjiti rizici te povećati obrtaj pacijenata uz povećanje kvalitete pruženih usluga i zadovoljstva pacijenata.

Video projekcija buduće zgrade