Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko – baranjske županije

KBC Osijek Banner 01a 1500px
  • Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
  • Partner na projektu: Dom zdravlja Osječko – baranjske županije, Park K.P. Krešimira 4/6, 31000 Osijek
  • Naziv projekta: Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko – baranjske županije
  • Izvor financiranja: 999.944,00 kn iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja
  • Operativni program: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ – http://www.esf.hr/operativni-program/
  • Vrijednost cjelokupnog projekta: 999.944,00 kn
  • EU sufinanciranje: 100%
  • Trajanje projekta: 18 mjeseci – 10.9.2020. – 10.3.2022.
  • Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur. Email: varda.nikolina@kbco.hr, Tel: 031 511 055, Dora Marijanović, mag. oec. Email: marijanovic.dora@kbco.hr, Tel: 031 511 056

Projekt je osmišljen s ciljem podizanja razine znanja zdravstvenih djelatnika OBŽ o bolestima novotvorina kroz sudjelovanje na kongresima, prijenosima dobrih praksi te edukacijom edukatora u svrhu liječenja, ranog otkrivanja i prevencije bolesti novotvorina te podizanje svijesti građana o važnosti prevencije bolesti i promocije zdravlja na području OBŽ i šire. Uspostavljanjem Centra za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina OBŽ i uspostavljanjem 20 Info točaka građanima će se povećati svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti novotvorina kroz koje se smanjuje rizik nastanka, ali i pravodobno i kvalitetnije liječenje istih.