Klinika za kirurgiju – raspored predavanja za mjesec rujan 2019. godine.