Klinika za neurokirurgiju – raspored stručnih sastanaka za mjesec rujan 2019.