Odjel za serološku i imunohematološku dijagnostiku i kontrolu kvalitete krvnih pripravaka

Voditelj odjela:

Kristina Kujavec-Šljivac, dr. med.

Glavni med. lab. inženjer:

Blaženka Slavulj, mag. med. lab. diagn.

Kontakt:

tel/fax: +385 31 511 574