Odjel za stražnji segment oka, neurooftalmologiju, dječju oftalmologiju i strabologiju

Voditelj odjela:

doc. prim. dr. sc. Mario Bradvica, dr. med

Glavna sestra odjela:

Majda Mesarek, bacc. med. techn.