Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac posjetila KBC Osijek

Picture 019

Dana 25. svibnja 2017. Klinički bolnički centar Osijek posjetila je Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, gđa Gabrijela Žalac, kako bi se detaljnije upoznala sa fazom prijave projekta “Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama” i “Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti”. Ministrica je izrazila veliko zadovoljstvo činjenicom da je jedino KBC Osijek pristupio izgradnji kompletno nove zgrade za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica /dnevnih kirurgija. Prijava projekta očekuje se do kraja godine, a početak radova sredinom 2018. godine. Ministrica je tom prigodom obećala pomoć u brzini evaluacije projekta kako bi realizacija mogla početi u što skorije vrijeme.

KBC Osijek tom prigodom upoznao je ministricu sa Odsjekom za EU i projekte unutar Službe ekonomsko financijskih poslova, kojim je KBC Osijek preteča svih bolnica na području RH. Napomenuto je da Odsjek vodi brigu o mnogim drugim natječajima unutar kojih je KBC Osijek prihvatljiv prijavitelj, poput Horizon 2020, Interreg Dunav, natječaji resornih ministarstava, a sve ucilju pronalaženja dodatnih izvora financiranja potreba KBC Osijek.