Modernizacija Jedinice za centralnu sterilizaciju

Slik4

U Kliničkom bolničkom centru Osijek  nastavlja se zanavljanje i nabavka medicinske opreme.

  1. lipnja 2022. KBC-u Osijek isporučen je plazma sterilizator.

Plazma sterilizator  financiran je  iz sredstava Ministarstva zdravstva sukladno godišnjem planu nabave, ukupna vrijednost uređaja iznosi 949.700,00 kn (s PDV-om).

Plazma sterilizator namijenjen je za izrazito osjetljive instrumente i predmete od neporoznih materijala, prednosti ovakve vrste sterilizacije su mnogobrojne a uključuju neškodljivost za zdravlje, ekološku prihvatljivost, sustav praćenja kvalitete i jednostavnu instalaciju.

Trenutno Jedinica za centralnu sterilizaciju raspolaže sa dva plazma sterilizatora i tri parna sterilizatora, samim time nabavka još jednog plazma sterilizatora doprinosi poboljšanju kvalitete i brzini isporuke sterilnog materijala.

Rad u Jedinici za centralnu sterilizaciju organiziran je na način kojim se omogućava  visoki standard usluga po sistemu centralne distribucije steriliziranog materijala za sveukupne potrebe zdravstvene ustanove.

Kontinuirano pratimo razvoj novih tehnologija, ulažemo u nabavku medicinske opreme i uređaja te  naglasak stavljamo na visoko educirane zaposlenike, kako bismo osigurali najvišu razinu sigurnosti kako za pacijente tako i za zaposlenike.

Educirani zaposlenici i najmodernija tehnologija u Jedinicama za centralnu sterilizaciju od iznimne su važnosti u sustavu kvalitete i sigurnosti.

Sigurnost predstavlja najpouzdaniju mjeru zdravstvenog sustava i naš je prioritet.