Natječaj za izbor i imenovanje radnika za sljedeća reizborna radna mjesta

KBC Fotka

Temeljem čl. 21. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek i čl. 2 a. Pravilnika o uvjetima za
unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova ( NN br.: 143/13, 31/15, 79/15 ) ravnatelj
Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek. J, Huttlera 4 raspisuje natječaj.

Privitak