Neka Vam svjetlo Uskrsa donese mir i nadu, ljubav i snagu, zdravlje i radost!

USKRS KBC 2017 02A

Neka Vam svjetlo Uskrsa donese mir i nadu, ljubav i snagu, zdravlje i radost.
Sretan i blagoslovljen Uskrs našim djelatnicima i korisnicima naših usluga želi Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek