Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – Administrativni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove

KBC Fotka