Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Viši stručni savjetnik za opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove

KBC Fotka