Odluke o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje

KBC Fotka

– abdominalne kirurgije
– kliničke mikrobiologije
– medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Privitak