Odrađena prva procedura na novom uređaju za izvantjelesni krvotok – LIVANOVA SORIN STOCKERT S5

IMG A8c09ab9887c130e5b337b3020663c53 V

U sklopu poboljšanja infrastrukture i zanavljanja medicinske opreme Klinički bolnički centar Osijek je putem javne nabave osigurao nabavku novog uređaja za ekstrakorporalnu cirkulaciju (izvantjelesni krvotok) LivaNova Sorin Stockert S5 te novi uređaj za grijanje i hlađenje pacijenata kod izvantjelesne cirkulacije Heater – Cooler 3T.
Oba uređaja su financirana sredstvima Ministarstva zdravstva RH, vrijednost nabave iznosi 1.894.158 kn.
U Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za kirurgiju pri Zavodu za kardijalnu i torakalnu kirurgiju provode se najsloženiji operacijski zahvati, stoga je nužno osigurati inovativnu i modernu tehnologiju koja može udovoljiti svim zahtjevima modernog doba te omogućiti kvalitetnu zdravstvenu skrb za ovu izrazito osjetljivu populaciju.
Uloga uređaja je kontinuirano odvođenje i vraćanje pacijentove krvi putem sistema cijevi.
Uređaj tijekom većine kardiokirurških operacijskih zahvata preuzima ulogu srca i pluća te se naziva i stroj srce – pluća, a sam postupak kardiopulmonalni bypass.
Osnovni preduvjet za postizanje najboljeg mogućeg ishoda liječenja uz modernu medicinsku opremu su dakako i visoko educirani zdravstveni radnici.
Nabavkom navedenih uređaja omogućen je veći broj operacijskih zahvata te mogućnost za provođenje većeg broja najkompleksnijih operacija.
Osim mogućnosti za povećanjem broja operacijskih zahvata, podiže se kvaliteta i razina sigurnosti za pacijente tijekom odvijanja procedura.
Dana 20. srpnja 2022. odrađena je prva procedura na novim uređajima.