Postupak sa hitnim pacijentom prije ulaska u KBC Osijek

Slika1

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Svi akutni bolesnici (bez sumnje na COVID-19) trebaju se javiti na trijažu Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP, južni ulaz).

Pacijenti sa sumnjom na COVID-19 ( samoizolacija )trebaju se javiti na glavni ulaz KBC-a Osijek, J. Huttlera 4 (istočni ulaz).

Molimo obratiti pozornost na postupnik.