Poziv na sudjelovanje na završnoj konferenciji za projekte “Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek” i “Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek”

Snimka Ohbp