Poziv za trajno usavršavanje zdravstvenih radnika HKZR

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u sklopu trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike HKZR KBC Osijek koje će se održati 02. veljače 2017. godine u 14.00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek – predavaonica P1. Tema: “Klasifikacija citoloških nalaza vrata i maternice”

Pozivnica