Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS

Pozivamo Vas da nazočite predavanju u sklopu trajne edukacije medicinskih sestara/tehničara u Pastoralnom centru Vikarijata Osijek (Strossmayerova 58) u organizaciji Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara koje će se održati 8. veljače 2017. godine u 19:30 sati.

Pozivnica