Pozivnica i raspored stručnih predavanja za mjesec rujan, listopad i studeni 2019. godine na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju