Pozivnica i raspored stručnih sastanaka na Zavodu za nefrologiju

Pozivnica i raspored stručnih sastanaka na Zavodu za nefrologiju za mjesec ožujak 2017. godine.

Pozivnica i program