PRIJAVE ZA OPEN MEDICAL INSTITUTE SEMINARE

Otvorene su prijave za Open Medical Institute (OMI) seminare za 2023. godinu.

Što je OMI?

Open Medical Institute (OMI) je internacionalna inicijativa osnovana 1993. od strane zaklade American Austrian Foundation (AAF) s ciljem da se proširi i podupre edukacija liječnika i prijenos znanja u medicini za slabije razvijene zemlje u svijetu. Od tada je cijeli program značajno napredovao te danas OMI održava seminare i kliničke prakse za velik broj zemalja.

Što su OMI seminari?

Radi se o seminarima za liječnike u trajanju od 5 radnih dana koji se kroz cijelu godinu održavaju u Salzburgu u Austriji, a teme seminara uključuju brojne medicinske struke (kirurgija, interna medicina, ginekologija, radiologija, medicinska informatika, obiteljska medicina…). Seminare održavaju vodeći stručnjaci iz Austrije i SAD-a, a financijski troškovi u potpunosti su osigurani od strane OMI-a. Cilj ove inicijative jest proširiti edukaciju liječnika i stimulirati prijenos novih znanja u medicini.

Više detalja može se naći na službenim stranicama OMI-a.

https://www.openmedicalinstitute.org/

Open Medical Institute | OMI

Open Medical Institute. The Open Medical Institute (OMI) is an international educational initiative for medical professionals. The physicians trained by the OMI are equipped to significantly improve healthcare delivery in their countries.

www.openmedicalinstitute.org

Prijave za seminare su isključivo online, na navedenoj web stranici.

Rok za prijavu aktualnih seminara je do 31.10.2022., a popis tema seminara nalazi se u dokumentu u prilogu (i na web stranici OMI-a).

Osim aktualnih prijava u listopadu, možete se prijaviti i za neke od sljedećih seminara koje ćete također pronaći na web stranici sa svim detaljima.

Nakon završenih seminara, polaznicima je omogućeno da se jave za kliničke prakse (“clinical observerships”) u Austriji, a što je također u potpunosti financirano od strane OMI-a.

Za sve detalje i pitanja slobodno se javite na mail: croatia@openmedicalinstitute.org

OMI Seminars 2023