Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

Novi KBCO

Dana 11. svibnja 2021. godine potpisan je ugovor o izradi studije izvedivosti/isplativosti i analize troškova i koristi što je osnovni korak u provedbi projekta „Pripreme strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijeka“. Studija će se izraditi u skladu s Vodičem Europske komisije, nakon čega će se moći ćemo pristupiti projektiranju. Projektiranje podrazumijeva izrađeni idejni, glavni te izvedbeni projekt uz ishođenje građevinske dozvole, a što će rezultirati realizacijom strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek.

Podsjetimo, cjelokupna vrijednost projekta iznosi 35.294.000,00 kuna od čega su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj 29.999.900,00 kuna, dok će razliku financirati Ministarstvo zdravstva iz svojih sredstava. Projektom će se stvoriti preduvjeti realizacije strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek vrijednog oko 250 milijuna eura koji je zbog svoje veličine i važnosti okarakteriziran kao strateški projekt Vlade Republike Hrvatske.

Klinički bolnički centar Osijek je jedini KBC na istoku Hrvatske kojoj gravitira sedam zdravstvenih ustanova i oko 900.000 pacijenata za koje cilj osigurati javnozdravstvenu infrastrukturu u skladu s važećim propisima i najmodernijim standardima na europskoj i nacionalnoj razini. Stvorit će se preduvjeti za prijavu i provedbu projekta, odnosno realizaciju izgradnje i opremanja spomenute zgrade. Poboljšat će se usluge i aktivnosti za očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja, sprječavanje bolesti, njihovo rano otkrivanje i pravodobno liječenje te za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. U skladu sa standardima zdravstvene zaštite u RH, omogućiti će se ostvarenje načela sveobuhvatnosti cjelokupnoga stanovništva odgovarajućom zdravstvenom skrbi, kontinuiranosti, neprekidne zdravstvene zaštite stanovništva u svakoj životnoj dobi i ponajprije dostupnosti u skladu s ravnomjernom raspodjelom zdravstvenih ustanova i djelatnika te provođenje mjera za unaprjeđivanje zdravlja i sprječavanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju uz specijalizirani pristup u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Sve navedeno, doprinijet će boljem pružanju usluga zdravstvene zaštite te u velikoj mjeri poboljšati uvjete i kvalitetu zdravstvene skrbi za stanovništvo pet županija Istočne Hrvatske, ali i šire.