Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

1f46cbb8845a435c7b58692986781689 Gallery Single View

Dana 3. lipnja 2022. godine prostorijama Osječko – baranjske županije održana je početna konferencija čija je svrha predstavljanje projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ široj javnosti.

U sklopu projekta provodi se priprema projektno – tehničke dokumentacije i studijske dokumentacije potrebne za strateški projekt izgradnje i opremanja slobodno stajaće zgrade novog KBC-a Osijek.

Navedeno predstavlja značajnu investiciju u zdravstvo na području istočne Hrvatske kojom će se osigurati podizanje kvalitete zdravstvene usluge stanovništvu. U skladu sa standardima zdravstvene zaštite, izgradnja nove zgrade omogućit će se poboljšanje usluge i provođenje mjera za unaprjeđivanje zdravlja i sprječavanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju uz specijalizirani pristup u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Izrada studije izvedivosti rezultirala je idejnim rješenjem koje su na konferenciji predstavili međunarodni stručnjaci s iskustvom u projektiranju zdravstvenih građevina. Prezentirani arhitektonski program, konceptualni dizajn i prijedlog potrebne osnova su za sljedeći korak – izradu idejnog i glavnog projekta uz ishođenje građevinske dozvole za koje je postupak javne nabave u tijeku.

Izgradnjom i opremanjem nove zgrade KBC-a Osijek stvoriti će se preduvjeti za zbrinjavanje pacijenata s područja Osječko-baranjske i županija istočnog dijela Hrvatske. Biti će osigurani potrebni infrastrukturni preduvjeti, uključujući i specijaliziranu opremu, za provedbu standardiziranih i propisanih radnih procesa te zbrinjavanje pacijenata. Poboljšati će se kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite u Istočnoj regiji, a time i poboljšati pokazatelji zdravlja.