Prva ugradnja aktivnog ugradbenog slušnog pomagala u KBC-u Osijek

1

Oštećenje sluha veliki je javno zdravstveni problem diljem svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako više od 5% svjetske populacije ima oštećenje veće od 40 dB što za posljedicu ima otežanu ili onemogućenu komunikaciju govorom i slušanjem. U Republici Hrvatskoj živi preko 600 000 osoba s nekim oblikom oštećenja sluha koje uzrokuje invaliditet ili uvelike narušava normalno svakodnevno funkcioniranje osobe. Tek 20 % osoba je svjesno da im je za gubitak sluha potrebno slušno pomagalo. Ovisno o vrsti i uzroku nastanka gubitka sluha postoji niz terapijskih postupaka i opcija. Kod bolesnika s provodnim ili mješovitim oštećenjem sluha koje je nastalo kao posljedica ranijih bolesti i operacija srednjega uha ili su rođeni s različitim deformitetima zvukovoda ili bez slušnih koščica vrlo često je nošenje slušnih pomagala nedostatno za slušnu rehabilitaciju stoga su oni kandidati za ugradnju slušnih ugradbenih pomagala za srednje uho.

Značajan tehnološki napredak, nova saznanja, primjena novih materijala dovela su do usavršavanja kirurških metoda i do značajnog napretka u liječenju različitih oblika nagluhosti. Ugradnje aktivnih implantata srednjeg i unutarnjeg uha popularno nazvanih umjetne pužnice, najveći je otokirurški izazov za koji je potrebna velika spretnost, a koja slijedi nakon mukotrpne edukacije.

U RH svake se godine rodi 33 do 50 gluhe djece. Od 1996. godine gluhoću uspješno liječimo ugradnjom umjetne pužnice u unutrašnje uho.

Umjetna pužnica je visokosofisticirani elektronski uređaj koji zamjenjuje oštećene receptorske stanice pužnice. Ugrađujemo je djeci koja su rođena gluha i odraslim osobama svih životnih dobi koji su tijekom godina izgubili sluh i kojima klasična slušna pomagala više ne pomažu da čuju i razumiju govor. Budući da se radi o vrlo skupim uređajima, uređaj se dodjeljuje na temelju mišljenju Povjerenstva za kohlearnu implantaciju koje se sastaje nekoliko puta godišnje, a uređaj je financiran sredstvima HZZO.

Aktivna ugradbena slušna pomagala na svjetskom tržištu postoje desetak godina, mogu biti djelomično ili potpuno ugrađena u temporalnu kost bolesnika.

Za ugradnju ovih uređaja potrebno je učiniti dijagnostičku obradu u Klinici za otorinolaringologiju KBC Osijek na temelju koje procjenjujemo je li naš bolesnik kandidat koji bi mogao imati koristi od ovog pomagala. Od prije dvije godine osigurana su sredstva za nabavu ovih uređaja te ih jednako kao i umjetne pužnice financira HZZO opet na temelju mišljenja Povjerenstva za kohlearnu implantaciju.

Umjetne pužnice ugrađujemo u KBC Osijek od 2017. godine, a s današnjim danom ugrađujemo i aktivne ugradbene slušne aparate za koštanu vodljivost.

Današnja 38- godišnja pacijentica nosila je slušna pomagala na oba uha koja nisu zadovoljavala potrebu za slušanjem i razumijevanjem govora stoga joj je na sjednici Povjerenstva u svibnju ove godine dodijeljeno aktivno ugradbeno slušno pomagalo za koštanu vodljivost, Bonebridge tvrtke Med-EL koje joj je danas ugrađeno.