Trajna edukacija zdravstvenih radnika HKMS

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u sklopu trajne edukacije medicinskih sestara/tehničara na nivou Kliničkog bolničkog centra Osijek koje će se održati dana 29. studenoga 2016. godine (utorak) i dana 30. studenoga 2016. godine (srijeda) u 14 sati u predavaonici na III katu Klinike za ginekologiju i opstetriciju

Tema predavanja: “SPECIFIČNOST RADA MEDICINSKIH SESTARA U POLIKLINICI I DNEVNOJ BOLNICI KLINIKE ZA INFEKTOLOGU”.

Predavači: Ivanka Marendić, mag. med. techn., Renata Magušić, medicinska sestra, Ivana Merdić, medicinska sestra.

Poziv