Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku

v.d. Voditelj odjela:

Ksenija Paradinović, mag. med. biochem.