13. osječki urološki dani s 5. sekcijom medicinskih sestara tehničara

U organizaciji Zavoda za urologiju KBC Osijek, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Osijek, Hrvatskog urološkog društva i Hrvatske komore medicinskih sestara od 9. do 11. svibnja 2019. godine održati će se 13. osječki urološki dani s 5. sekcijom medicinskih sestara tehničara.