Suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?

U Zagrebu dana 4. i 5. rujna 2017. godine održat će se konferencija “Suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?” u organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Osijek.

Pozivnica i program