Doniranim financijskim sredstvima kupljeni novi bolnički ormarići

IMG A4c2ad129b43fe4cf901c17676e7daf7 V

Zahvaljujući donatorima koji su osigurali financijska sredstva u Kliničkom bolničkom centru Osijek zanovljeno je 136 bolničkih ormarića.
Ukupna vrijednost ove hvalevrijedne donacije iznosi 493.500,00 kuna.
Procjenom postojećeg stanja i neprekidnim ulaganjem u zanavljanje medicinske opreme, sredstava i inventara svakodnevno poboljšavamo kvalitetu zdravstvene zaštite.
Izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga svakako uključuje i bolje prostorne uvjete s odgovarajućom potrebitom opremom, stoga su sve naše aktivnosti usmjerene na poboljšanje i olakšavanje boravka pacijentima u našoj ustanovi.
Uz već nabavljene električne bolničke krevete, nabavka bolničkih ormarića osigurava ugodniji boravak korisnicima zdravstvenih usluga Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Važno je napomenuti kako nabavka ovih 136 novih bolničkih ormarića nije jedino zanavljanje navedenog inventara, u vremenskom razdoblju od 2016. do 2022. prethodno je zanovljeno još 221 bolnički ormarić.
Ovom prilikom iskazujemo veliku zahvalnost našim donatorima, zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, razumijevanju i svim humanim aktivnostima kojima kontinuirano pomažu našoj zdravstvenoj ustanovi.


Popis donatora:

Srijem d.o.o.
Excido d.o.o.
Mark Medical d.o.o.
Markomed d.o.o.
Tehnomedika d.o.o.
Sonimed d.o.o.
Elektroničar d.o.o.
Jasenka Joukhadar
Općina Viljevo
Bormiamed d.o.o.
Općina Draž
Općina Podravska Moslavina
Općina Antunovac
Sokol d.o.o.
Eurokontakt d.o.o.
Ostendo
Općina Petrijevci
Općina Ernestinovo
Pharmacol d.o.o.
Meditex d.o.o.
Grad Beli Manastir
Žito d.o.o.
Općina Vladislavci
Kraš d.d.
Cautio d.o.o.
Nexe d.o.o.
Ina-industrija nafte d.d.
MEDiLAB d.o.o.