Javna nabava – informacije

Kontakti

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA: 

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 i 114/2022, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

  1. MIPES Consalting, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek
  2. MIPES d.o.o, K. F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek
  5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek
  6. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
  7. Miss Divine, obrt za trgovinu, K. F. Šepera 14, 31431 Čepin

Klinički bolnički centar Osijek u skladu s načelima ZJN 2016 poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi