Hrvatska komora medicinskih sestara – podružnica Osječko-baranjske županije

Predsjednica HKMS Podružnice Osječko-baranjske županije:

Marijana Kovaček, dipl.med.techn.

Zamjenica Predsjednice HKMS Podružnice Osječko-baranjske županije:

Nikolina Farčić, mag.med.techn.

Tajnica:

Martina Ivanišić, bacc.med.techn.

Sjedište Podružnice:

KBC Osijek

Josipa Huttlera 4

31 000 Osijek

Kontakt:

Telefon: 099/6132-879 (ponedjeljak-petak od 14 do 15 sati)

Email: kovacek.marijana@gmail.com

O radu komore

Hrvatska komora medicinskih sestara jest strukovna samostalna organizacija medicinskih sestara, osnovana na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o sestrinstvu. Glavna funkcija Komore je osiguravanje visokog standarda sestrinske prakse u cilju zaštite bolesnika i drugih korisnika zdravstvene njege u sustavu zdravstvene zaštite i drugim sustavima gdje rade medicinske sestre. Hrvatska komora medicinskih sestara je osnovana s ciljem da štiti prava i interese medicinskih sestara te da brine o ugledu i unapređenju struke reguliranjem staleških i etičkih pitanja kao i kroz sustav kontinuiranog razvoja kompetencija. Ovo se ostvaruje kroz vođenje registra u koji zakonski moraju biti upisane sve medicinske sestre i tehničari koji pružaju neposrednu skrb bolesnicima i građanima.
Misija Komore je osigurati zaštitu svih upisanih u registar, osiguravanje trajnih edukacija s ciljem obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina, potpomaganje socijalnog statusa, te kroz standarde otvaranje mogućnosti dodatnog školovanja i usavršavanja što osigurava i podizanje statusa medicinskih sestara definiranjem sustava nadležnosti i odgovornosti. Upravljanje organizacijom, između ostalih disciplina upravljanja, prvenstveno je obuhvaćena upravljanje sustavom kvalitete. Uspostavom sustava komora prema normi ISO 9001:2000 omogućava i sustavno i kontinuirano poboljšanje kvalitete usluge koju ona pruža svojim članovima. Krajnji cilj je visoka razina zadovoljstva članova djelovanjem Komore prema njima te u zastupanju njihovih interesa prema partnerima i pacijentima, s idejom vodiljom da je Hrvatska komora medicinskih sestara SNAGA ZA KVALITETU HRVATSKOG SESTRINSTVA!

Više na: http://www.hkms.hr