Hrvatska komora medicinskih sestara – podružnica Osječko-baranjske županije

Predsjednik:

Dragica Pavlović, mag. med. techn., Dom zdravlja Osijek

Zamjenik predsjednika:

Kristina Zubčić, m. t., KBC Osijek

Tajnik:

Andreja Majić, bacc. med. techn., Dom zdravlja Osijek

Sjedište podružnice:

Dom zdravlja Osijek

Adresa:

Park kralja Petra Krešimira IV 6

Telefon:

+385 95 358 6661
službeni mob. +385 99 613 2879 (ponedjeljak-petak  15-16 h)
E-mail: podruznicahkms.obz@gmail.com

O radu komore

Hrvatska komora medicinskih sestara jest strukovna samostalna organizacija medicinskih sestara, osnovana na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o sestrinstvu. Glavna funkcija Komore je osiguravanje visokog standarda sestrinske prakse u cilju zaštite bolesnika i drugih korisnika zdravstvene njege u sustavu zdravstvene zaštite i drugim sustavima gdje rade medicinske sestre. Hrvatska komora medicinskih sestara je osnovana s ciljem da štiti prava i interese medicinskih sestara te da brine o ugledu i unapređenju struke reguliranjem staleških i etičkih pitanja kao i kroz sustav kontinuiranog razvoja kompetencija. Ovo se ostvaruje kroz vođenje registra u koji zakonski moraju biti upisane sve medicinske sestre i tehničari koji pružaju neposrednu skrb bolesnicima i građanima.
Misija Komore je osigurati zaštitu svih upisanih u registar, osiguravanje trajnih edukacija s ciljem obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina, potpomaganje socijalnog statusa, te kroz standarde otvaranje mogućnosti dodatnog školovanja i usavršavanja što osigurava i podizanje statusa medicinskih sestara definiranjem sustava nadležnosti i odgovornosti. Upravljanje organizacijom, između ostalih disciplina upravljanja, prvenstveno je obuhvaćena upravljanje sustavom kvalitete. Uspostavom sustava komora prema normi ISO 9001:2000 omogućava i sustavno i kontinuirano poboljšanje kvalitete usluge koju ona pruža svojim članovima. Krajnji cilj je visoka razina zadovoljstva članova djelovanjem Komore prema njima te u zastupanju njihovih interesa prema partnerima i pacijentima, s idejom vodiljom da je Hrvatska komora medicinskih sestara SNAGA ZA KVALITETU HRVATSKOG SESTRINSTVA!

Više na: http://www.hkms.hr
That one-to-one contact can https://writemypaper4me.org/ be a powerful opportunity to connect.