Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Predsjednik:

Marica Stanić, KBC Osijek

Potpredsjednici:

Jadranka Josipović, KBC Osijek

Blagajnik:

Drago Ackermann, KBC Osijek

Tajnik:

Evica Glibota, KBC Osijek

Sjedište podružnice:

KBC Osijek

Adresa:

Josipa Huttlera 4

Telefon:

+385 98 132 2097, +385 91 720 2765

Zaštita članstva:

– kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, borba za realnu cijenu rada, zaštita profesije, permanentna sindikalna edukacija, međunarodna suradnja

Individualna zaštita:

– besplatna pravna pomoć, zastupanje interesa u radnim sporovima, pružanje materijalne i socijalne sigurnosti (novčana pomoć, povrat participacije), poboljšanje općih uvjeta života iz posebnih fondova, korištenje prava zaštite na nižim razinama organizacije (podružnica)
VPN services that have a limited number of servers can often https://vpn-lab.com/pia-vpn-review/ become blacklisted fairly quickly..