Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) osnovano je 20. svibnja 2005. godine s ciljem organiziranja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju zdravstvenu njegu na anesteziji, reanimaciji, intenzivnoj skrbi i transfuziji.

Djelatnosti društva:

– organiziranje i provođenje od Hrvatske komore medicinskih sestara odobrenih oblika stručnog usavršavanja
– predlaganje djelokruga rada u djelatnostima anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije
– udruživanje u međunarodne asocijacije
– suradnja sa srodnim udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima u RH i šire
– organiziranje i provođenje aktivnosti potrebnih za provođenje ciljeva društva

S namjerom ostvarenja ciljeva Društva na Osnivačkoj skupštini osnovana su slijedeća povjerenstva: Povjerenstvo za sestrinsku dokumentaciju, Povjerenstvo za izradu djelokruga rada, Povjerenstvo za standarde rada te Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije. Navedena povjerenstva svoje će zaključke predlagati nadležnim institucijama. Društvo svoje interese ostvaruje i na međunarodnom planu kroz članstva u međunarodnim asocijacijama. Društvo je član Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi (EfCCNa-i) ali smo u pregovorima za članstvom u Međunarodnoj federaciji sestara na anesteziji (IFNA-i) i Svjetskoj federaciji sestara intenzivne skrbi ( WfCCNa).

Stručne aktivnosti Društva usmjerene su kroz organizaciju edukacijskih tečajeva, stručnih skupova te međunarodnih kongresa. Hrvatska komora medicinskih sestara je s Društvom potpisala Ugovor o bodovanju, a sve stručne aktivnosti Društva usmjerene na edukaciju bit će bodovane od strane HKMS-a po Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja. Kako bi medicinskim sestrama i tehničarima na anesteziji, reanimaciji, intenzivnoj skrbi i transfuziji, odnosno svim članovima našega Društva omogućili što veću mogućnost profesionalne izobrazbe potpisan je i Ugovor o suradnji s izdavačem specijaliziranog časopisa Signa Vitae.
Tell me about a teacher who you homework helper feel knew you well.