Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji

Maldi Tof Baner

Web stranica projekta: https://clinical-maldi-tof.eu/

Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
Naziv projekta: Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Vrijednost projekta: 16.129.024,22 kn
EU sufinanciranje: 85% – 13.709.670,59 kn
Nacionalno sufinanciranje: 15% – 2.419.353,63 kn
Trajanje projekta: 15 mjeseci – 1.7.2018. – 1.10.2019.
Voditelj projekta: Doc. dr. Željko Debeljak, spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju, Klinički bolnički centar Osijek
Projektni tim:

  • dr. Željko Debeljak, spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju
  • Prof. dr. Branko Dmitrović, spec. patološke anatomije, voditelj Zavoda za kliničku patologiju i sudsku medicinu
  • Prof. dr. Domagoj Drenjančević, spec. med. mikrobiologije s parazitologijom, voditelj Odjela serološke i imunohematološke dijagnostike davatelja krvi
  • Doc.dr. Sanja Mandić, spec. med. biokemije, voditelj Odjela za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju
  • Doc.dr. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, voditelj Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
  • Prof.dr. Slavica Kvolik, spec. anestoziologije i reanimatologije, voditelj Zavoda za inetnzivnu medicinu
  • Sanja Pešić, univ.spec. oec., pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
  • Boris Flegar, dipl. oec., Voditelj Službe za poslove nabave

Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur. Email: varda.nikolina@kbco.hr, Tel: 031 511 055

Sažetak projekta: Projekt ima za cilj osigurati uvjete za modernizaciju znanstveno- istraživačkog rada pri KBC Osijek ulaganjem u materijalnu imovinu, odnosno nabavu masenog spektrometra i MALDI TOF/TOF masenog spektrometra i popratne opreme, te pripadajućom prilagodbom prostora za postavljanje kupljene instrumentacije. Na taj će se način istraživački i znanstveni potencijal KBC Osijek lakše realizirati te će se učiniti slijedeći korak u razvoju zdravstvenog sustava temeljenog na znanju.

Ulaganje u ovaj projekt ključno je za dostizanje vrhunske kvalitete istraživačkih djelatnosti u KBC Osijek te direktno pridonosi unaprijeđenju dijagnostike i razumijevanju nastanka te razvoja metastatske bolesti, a koje bi rezultiralo učinkovitijom terapijom malignih bolesti, prvenstveno karcinoma dojke u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvtaskoj.

Nabava navedene opreme doprinijela bi i unaprijeđenju dijagnostike rijetkih nasljednih bolesti iz grupe lipidoza te unaprijeđenju dijagnostike sepse što bi rezultiralo ranijim otkrivanjem te učinkovitijom terapijom oboljelih. Projektom će se svladati problemi s kojima je suočen sustav istraživanja i razvoja u KBC Osijek uzrokovan nedovoljnom kvalitetom istraživačke opreme i pripadajuće infrastrukture, a posljedično i neprimjerenim korištenjem znanstvenih potencijala (ljudskih resursa). Stručnu podršku potrebnu za kvalitetno ostvarenje zadanih ciljeva KBC Osijek će imati od Ministarstva zdravstva koje podržava projekt.

Dodatne poveznice:
www.strukturnifondovi.hr


KBC OSIJEK brošura MALDI TOF
KBC OSIJEK LETAK