KBC Osijek potpisao ugovor o dodjeli milijun kuna bespovratnih sredstava

KBC Osijek Banner 01a 1500px

Tijekom rujna 2020. godine u potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko – baranjske županije“. Projekt je prijavljen u sklopu poziva Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda koji je usmjeren na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti te ima cilj povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti i promocije zdravlja na području RH.
Ukupna vrijednost projekta i odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 999.944,00 kn te se u najvećem dijelu odnosi na edukaciju liječnika o najnovijim dostignućima ranog otkrivanja, prevencije i liječenja bolesti novotvorina, a preostali dio na uspostavu i opremanje budućeg Centra za edukacije gdje će navedeni liječnici prenositi novostečena znanja.

Projekt je osmišljen s ciljem podizanja razine znanja zdravstvenih djelatnika OBŽ o bolestima novotvorina kroz sudjelovanje na kongresima, prijenosima dobrih praksi te edukacijom edukatora u svrhu liječenja, ranog otkrivanja i prevencije bolesti novotvorina na području OBŽ i šire. Uspostavljanjem Centra za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina OBŽ i uspostavljanjem 20 Info točaka građanima će se povećati svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti novotvorina kroz koje se smanjuje rizik nastanka, ali i pravodobno i kvalitetnije liječenje istih.