KBC Osijek i dalje ostaje vodeći centar u Hrvatskoj iz liječenja boli

NCD

06. svibnja 2017. održana je izborna skupština Hrvatskog društva za liječenje boli Hrvatskog liječničkog zbora, na kojoj je izabrano novo vodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Klinički bolnički centar Osijek je i u proteklom razdoblju bio vodeća ustanova iz liječenja boli što je bilo potvrđeno u proteklom osmogodišnjem razdoblju sa tri funkcije. Dosadašnja predsjednica Hrvatskog društva za liječenje boli bila je prim.Mira Fingler, tajnik doc.prim.dr.sc.Ivan Radoš te rizničar dr. Hrvoje Černohorski. Da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek i dalje radi vrhunska medicina iz liječenja boli, to su prepoznali i drugi članovi Hrvatskog društva iz liječenja boli iz cijele Hrvatske što je pokazala i ova izborna skupština na kojoj je za predsjednika izabran doc.prim.dr.sc.Ivan Radoš, za dopredsjednicu prim.Mira Fingler, za tajnika Ivan Omrčen, a za rizničara dr. Hrvoje Černohorski. Sve osječki anesteziolozi. Na web stranicama krovnog europskog društva za liječenje boli (The European Pain Federation – EFIC ) http://www.europeanpainfederation.eu/about-efic/national-chapters-of-efic/national-chapter-details/?country=Croatia , kao i krovnog svjetskog društva iz liječenja boli (International Association for the Study of Pain (IASP) https://www.iasp-pain.org/Chapter/Croatia Klinički bolnički centar Osijek je naveden kao sjedište nacionalnog Hrvatskog društva za liječenje boli na što smo ponosni.