Klinika za unutarnje bolesti-Zavod za nefrologiju, pozivnica i raspored stručnih sastanaka za mjesec travanj