Centar za kliničku psihologiju

Kontakt:
Tel: +385(0)31 211-752

Psiholozi:
Jelena Barkić, mag. kliničke psihologije
Marina Perković Kovačević, klinički psiholog
Ana Grgić Koprivčić, psiholog
Anja Kereta, psiholog