Poliklinika

Voditelj poliklinike:

Krešimir Pinotić, dr.med., spec. kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije

v. d. Glavna medicinska sestra poliklinike:

Maja Ančić, mag.med.techn.