Odjel za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju

Voditelj odjela:

doc. dr. sc. Sanja Mandić, mag. med. biochem.