Odjel za radiofarmake

Voditelj odjela:

Rea Steiner-Brezničar, mag.chem.

Kontakt:

tel: +385(0)31 511 606
fax: +385(0)31 512 227
email: nuklearna@kbo.hr