Poliklinika

Voditelj poliklinike:

mr. sc. Ivan Krković, dr. med.

Glavna sestra poliklinike:

Ivona Seligman, bacc.med.tehn.

Kontakt:

tel: +385 31 225 853