Na Klinici za unutarnje bolesti naručivanje za preglede od sada svaki radni dan

Interna Naruciv 1

Pacijenti se na Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek napokon mogu naručiti za pregled i pretragu svakim radnim danom umjesto samo jednom mjesečno! Do sada se čekalo satima i naručivalo jedan dan u mjesecu, no sada smo pokrenuli postupak naručivanja svaki dan od 13 do 15 sati. To će značajno smanjiti gužve. Također, na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila pacijenti će moći izabrati, kako su to i tražili, kontrolni pregled kod određenog specijalista, i to zahvaljujući planu rasporeda za liječnike za tri mjeseca unaprijed. Pacijenti će tako moći konkretizirati kod kojeg liječnika žele doći na kontrolni pregled, a dogodi li se prevelika gužva, djelatnici će napraviti presliku uputnice i izvijestiti pacijenta da ne mora čekati, kao što je to ranije bio slučaj. Nije se događalo da se čeka izvan razdoblja od tri mjeseca, no dogodi li se ipak takva situacija, napravit ćemo listu čekanja za tog određenog liječnika kod kojeg je gužva, odnosno kod kojeg se ne može doći na pregled unutar tri mjeseca. Dakako, pacijenti će uvijek moći odabrati i drugog liječnika, no inzistiraju li na određenom, a on je u gužvi, bit će sastavljena lista čekanja.

Na ovaj način bolesnicima su omogućena njihova zajamčena prava iz sustava osnovnog zdravstvenog osiguranja. Novi sustav naručivanja ne dopušta naručivanje telefonom, nego se naručivanje na pregled, odnosno pretragu može obaviti osobno i e-poštom uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti, telefaksom uz faksiranu uputnicu, povijest bolesti i kontakt-podatke te e-naručivanjem od strane liječnika obiteljske medicine.

Ovakav način naručivanja pozdravlja i dr. sc. Zorin Makarović, voditelj Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, dodajući kako će se na ovaj način izići ususret svim pacijentima koji su opravdano željeli pregled kod određenog specijalista. Zbog dosadašnje organizacije posla, kaže, bolnica nije bila u mogućnosti obećati da će pacijent doći kod liječnika prema vlastitom izboru, no tromjesečni raspored koji će biti javno objavljen na web stranici KBC-a (www.kbco.hr/klinika/narucivanje-pacijenata/) pokazat će u koje dane radi koji liječnik.

Prvi će put pacijenti imati potpuni uvid u rad liječnika, što će, smatra dr. Makarović, dati dobre rezultate.


ZAVOD ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

Prvi i kontrolni pregled kardiologa * UZV srca * ergometrijsko testiranje * Holter EKG
Fax: 031/512 209; e-mail: jakobovic.hrvoje@kbo.hr, sonenfeld.emil@kbco.hr

ZAVOD ZA ENDOKRINOLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled endokrinologa * prvi i kontrolni pregled dijabetologa * poslijepodnevna dijabetološka ambulanta * ambulanta za osteoporozu – prvi i kontrolni pregled * denzitometrija
Fax: 031/512 209; e-mail: jakobovic.hrvoje@kbo.hr, sonenfeld.emil@kbco.hr

ZAVOD ZA NEFROLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled nefrologa; ambulanta za hipertenziju * ambulanta za kronično bubrežno zatajenje * ambulanta za transplantirane bolesnike
Fax: 031/512 209; e-mail: jakobovic.hrvoje@kbo.hr, sonenfeld.emil@kbco.hr

ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled gastroenterologa
Fax: 031/512 209; e-mail: sulc.mira@kbco.hr, sonenfeld.aleksandra@kbco.hr

Endoskopije – Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu, te za gastroskopiju putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine.
Fax: 031/512 189; informacije na telefon 031/511 752, od 13 do 15 sati; e-mail: gotic.ivana@kbco.hr

ZAVOD ZA PULMOLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled pulmologa * pulmološko– imunološko alergološka dijagostika * ostala pulmološka dijagnostika * bronhoskopija
Fax: 031/512 209; e-mail: sulc.mira@kbo.hr, sonenfeld.aleksandra@kbo.hr

ODJEL ZA HEMATOLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled hematologa
Fax: 031/512 209; e-mail: sulc.mira@kbo.hr, sonenfeld.aleksandra@kbo.hr

ZAVOD ZA REUMATOLOGIJU, KLINIČKU IMUNOLOGIJU I ALERGOLOGIJU

Prvi i kontrolni pregled reumatologa * prvi i kontrolni pregled imunologa i alergologa
Fax: 031/512 209; e-mail: sulc.mira@kbo.hr, sonenfeld.aleksandra@kbo.hr

Alergološko prick testiranje i kapilaroskopije
Fax: 031/512 209; e-mail: kneif.edita@kbo.hr; informacije na telefon 031/511 749, od 13 do 15 sati