Na Zavodu za urologiju svečano pušten u rad novi urološko-rentgenološki uređaj

20180326 141045

Pomoćnik ministra zdravstva Gordan Žanić,dipl.oec danas je na Zavodu za urologiju KBC-a Osijek svečano pustio u rad urološko-rentgenološki uređaj Siemens Omnia Max.
Moderna medicina omogućila je efikasno liječenje kamenaca, a liječnicima i bolesnicima daje mogućnost izbora najefikasnije metode liječenja od nekoliko njih (k onzervativno liječenje, operativni zahvati, minimalno invazivni zahvati).Zavod za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek danas je vodeći u istočnoj Hrvatskoj za dijagnostiku i liječenje urolitijaze, te drugih bubrežnih bolesti.
Urološko rendgenski uređaj na kojem su se do početka prošle godine radili sofisticirani zahvati nabavljen je još davne 1988. godine, te su bila potrebna nova ulaganja jer taj uređaj više nije mogao zadovoljiti naše potrebe. Unazad nekoliko godina radi učestalih kvarova, često nije bio u funkciji te su bolesnici iz Slavonije morali ići u druge ustanove, a najbliža je bila u Zagrebu. Time su se liste čekanja značajno produžile. Početkom prošle godine kvar na uređaju se više nije mogao popraviti te se na našem Zavodu više nisu mogli liječiti kamenci mokraćnog sustava.

Potrebu za nabavkom novog uređaja prepoznalo je i Ministarstvo zdravstva, te je omogućena kupnja novog urološko rentgenološkog  uređaja, Siemens Omnia Max. Navedeni uređaj klasificiran je kao najbolji za obavljanje ranije navedenih operativnih zahvata kamenaca. Njegova tržišna vrijednost je 2.800.000,00 kn . U sklopu kupnje uređaja osigurano je 480.000,00 kn za obnavljanje operacijske sale u kojoj  će se navedeni uređaj koristiti.

Nadamo se kako ćemo kupnjom novih instrumenata i opreme, te daljnjom edukacijom bolničkog kadra u europskim centrima uspjeti i dalje unaprjeđivati metode dijagnostike i liječenja urolitijaze.