Neka Vam svjetlo Uskrsa donese mir i nadu, ljubav i snagu, zdravlje i radost!

USKRS KBC 2017 02A

Neka Vam svjetlo Uskrsa donese mir i nadu, ljubav i snagu, zdravlje i radost.

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim našim djelatnicima i korisnicima naših usluga želi
Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek