Nova visoko operacijska tehnologija na Klinici za neurokirurgiju

20200710 141032

Nabavljena je nova oprema za Kliniku za neurokirurgiju KBC-a Osijek koja pripada visokoj operacijskoj tehnologiji, i to uređaj za neuronavigaciju, kao i novi suvremeni operacijski mikroskop Leica .

Nabavkom nove opreme značajno su unaprijeđene tehnološke mogućnosti operacijskog liječenja u Klinici za neurokirurgiju KBC Osijek, ali i stvoreni preduvjeti za skraćenje liste čekanja za operativne zahvate u Klinici za neurokirurgiju.

Uređaj za neuronavigaciju trodimenzionalnim prikazom daje preciznu informaciju o lokalizaciji tumora i omogućava precizan, a za pacijenta poštedan pristup, na duboko lokalizirane patološke procese u mozgu. Na taj se način povećava točnost operativnog rada neurokirurga i postiže veća sigurnost za pacijenata jer se smanjuje operacijska trauma mozgovnog tkiva i minimalizira kolateralna šteta nastala nužnom operativnom disekcijom mozgovnog tkiva.

Korištenjem neuronavigacijskog uređaja se potpunije, ali i sigurnije za pacijenta, uklanjaju ili reduciraju mozgovni tumori, a koristeći istodobno neuronavigacijski uređaj i intraoperativni ultrazvučni aspirator (CUSA), koji u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Osijek koristimo već 20 godina, postiže se minimalna invazivnost operacija na mozgu i maksimalna korist za pacijenta.
Pod kontrolom neuronavigacijskog uređaja mogu se obavljati i biopsije mozga.

Nabavkom suvremenog operacijskog mikroskopa Leica nadomješten je stari operacijski mikroskop koji je rashodovan, nakon 19 godina korištenja, prije više od godinu dana.
Nedostatak jednog operacijskog mikroskopa onemogućio je neurokirurški rad u dvije operacijske dvorane kroz proteklo razdoblje, što je posljedično utjecalo na produljenje liste čekanja za operacijske zahvate.

Očekuje se kako će neurokirurzi Klinike za neurokirurgiju KBC-a Osijek koristeći novu opremu bitno skratiti liste čekanja, proširiti dijapazon operacijskih zahvata te postići veću točnost i sigurnost u operativnom radu tijekom složenih i zahtjevnih operacija, a sve u najboljem interesu svojih pacijenata.