Novi oblik liječenja boli u Kliničkom bolničkom centru Osijek

20171214 123439 001

U Kliničkom bolničkom centru Osijek 14.prosinca 2017. učinjena je po prvi puta perkutana laserska dekompresija diska (PLDD) kod četiri bolesnika. PLDD je osmislio i razvio Dr. Daniel S.J. Choy 1986. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a PLDD kao  metoda liječenja odobrena je od strane FDA (eng. The Food and Drug Administration) i prepoznata od strane AMA (eng. American Medical Association). Perkutana laserska dekompresija diska (PLDD) je vrsta minimalno invazivnoga zahvata (prvenstveno namjenjena za bolesnike sa hernijom iv.diska) u kojem toplinska energija proizvedena LASER sondom dovodi do uništavanjem intradiskalnih nociceptora, koji utječu na patofiziologiju diskogene boli, a također se ovim zahvatom smanjenje intradiskalni pritisak, što dovodi do dekompresije zahvaćenog živčanog korijena čime se smanjuje radikularna bol, tj. bol koja se klinički manifestira kao bol koja se širi duž gornjih ili donjih ekstremiteta, ovisno na kojem je nivou kralježnice došlo do kompresije živčanog korijena. Za PLDD doc.prim.dr.sc.Ivan Radoš, završio je edukaciju u Grazu, te stekao cetifikat za navedeni zahvat, a uz doc.Radoša u provođenju prvih perkutanih laserskih dekompresija diska sudjelovali su i dr.sc.Ivana Haršanji Drenjančević kao anesteziolog, med.techn. Hrvoje Abramović, bacc.med.techn. Layla Elhoweiris,  te bacc.rad.tech Denis Brnada. Zavod za liječenje boli u Kliničkom bolničkom centru Osijek je najveći centar za liječenje boli u Hrvatskoj u kojem se svakodnevno liječe bolesnici ne samo iz Slavonije već iz cijele Hrvatske, a uz liječenje boli i edukacijski je centar za minimalno-invazivno liječenje boli za liječnike iz Hrvatske kao i susjednih zemalja. Nadamo se da će ovaj zahvat kod bolesnika, kod kojih postoji indikacija za njim, smanjiti značajno bol i patnju, te im omogućiti značajno poboljšanje kvalitete života i što raniji povratak na posao.