Novi PET/CT uređaj u Kliničkom bolničkom centru Osijek

20240318 105617

Povodom nabave novog uređaja i početka rada PET/CT dijagnostike, Klinički bolnički centar Osijek posjetili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar zdravstva Vili Beroš, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić.

PET/CT je danas najsuvremenija neinvazivna nuklearnomedicinska dijagnostička metoda. Istovremenom kombinacijom pozitronske i misijske tomografije (PET) kojom se prikazuje metabolička aktivnost stanica tkiva i kompjutorizirane tomografije (160-slojni CT) koji prikazuje anatomiju i morfologiju tkiva i organa, dobivamo preciznu trodimenzionalnu sliku fizioloških i patoloških procesa u ljudskom tijelu.

Riječ je o najnovijoj generaciji PET/CT uređaja u iznosu od 2,8 milijuna eura koji postiže otkrivanje malenih tumora veličine od 1,5 do 2 mm što je od velike važnosti za izbor terapije i plana liječenja kao i praćenje uspjeha terapije onkoloških bolesnika. Navedeni uređaj će biti na raspolaganju onkološkim pacijentima iz svih 5 slavonskih županija, a ujedno i pacijentima iz susjedne Bosanske Posavine. Time se ide u korak s pokrenutom reformom zdravstvenog sustava u organizacijskom i infrastrukturnom području osnaživanja javnog zdravstvenog sustava kao i dodatnog unaprjeđenja kvalitete zdravstvene skrbi  s pacijentom u fokusu.

Ovom prilikom zahvaljujemo Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske na iskazanoj pomoći i osiguranju financijskih sredstava te svim poduzetim aktivnostima i mjerama koje su doprinijele ostvarenju ovog višegodišnjeg sna koji će pridonijeti društvenoj vrijednosti osiguranja poboljšanja pružanja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernog zdravstvenog sustava, a implementacijom najsuvremenije neinvazivne nuklearnomedicinske dijagnostičke metode u Kliničkom bolničkom centru Osijek nesumnjivo će se postići veća učinkovitost i kvaliteta u dijagnosticiranju malignih oboljenja.